Verschillende commissies

Genoeg te doen samen!

Genoeg te doen

Naast het bestuur kent De Bazuin diverse commissies. In deze verschillende commissies worden diverse activiteiten uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd. Zonder deze commissies zou de identiteit van De Bazuin niet zijn wat deze nu is.

Concertcommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat elk concert goed wordt georganiseerd. In een draaiboek worden alle onderdelen zoals de opbouw op locatie, het vervoer van instrumenten, de catering en de After party beschreven; de taken worden duidelijk verdeeld zodat we onze gasten kunnen trakteren op een mooie muziekavond. Voorbeelden zijn een Dinerconcert inclusief maaltijd of een gezamenlijk concert met een buitenlands orkest. De commissie wordt gevormd door een aantal leden en een bestuurslid.

Muziek- en Instrumenten commissie

De taak van de muziekcommissie bestaat uit het kiezen van een geschikt muziekrepertoire voor het harmonieorkest van de Bazuin; in ruimere zin adviseert de muziekcommissie het bestuur over muzikale aangelegenheden. De commissie bestaat uit leden van het harmonieorkest, een bestuurslid en de dirigent. Twee andere leden van het harmonieorkest zijn verantwoordelijk voor het muziekarchief en zorgen voor het bestellen en uitdelen van de muziek; waar mogelijk worden deze per e-mail verstuurd. Het bestuurslid zorgt voor de communicatie tussen de muziekcommissie en het bestuur.

Voor het BO/OO en het Swing orkest zijn de dirigenten verantwoordelijk voor de muziekkeuze waarbij ze rekening houden met het niveau en interesse van de leden. Natuurlijk overleggen ze hun keuze met de begeleider van het BO/OO en leden van het SO.

De Instrumenten commissie, bestaande uit één lid van het harmonieorkest en de penningmeester, beheert en onderhoudt het instrumentenbestand.

Sint en Pietenverhuur

Ieder jaar zorgt de Bazuin voor extra inkomsten door de verhuur van Sint en Piet. Er worden huisbezoeken gepland en Sinterklaas (een van onze leden) bezoekt personeelsfeesten, de hockey- en de voetbalclub. De huisbezoeken bestaan uit Sinterklaas met minimaal twee pieten en een chauffeur. De pieten zijn ook leden van de Bazuin en jonge pieten worden altijd weer gevonden in het BO en OO.

PR-commissie

De PR-commissie richt zich vooral op de uitstraling naar buiten toe en onderhoudt de externe contacten. Er worden posters en promofilmpjes gemaakt, persberichten verstuurd naar verschillende Utrechtse media en de Vrienden van de Bazuin uitgenodigd. De commissie bestaat uit een aantal leden, aangevuld met een bestuurslid.

Barcommissie

Deze zorgt voor een natje en een droogje in de pauze en na afloop van de repetities, maar is ook present tijdens recepties, rommelmarkten en concerten. Een van de bestuursleden is verantwoordelijk voor de bar, daarbij geholpen door een of meer leden.

Jubileumcommissie

In het jubileumjaar 2020 gaf deze commissie vorm aan diverse activiteiten waaronder een gala-reünieavond, een jubileum-media-spektakel in Tivoli/Vredenburg, een high tea, serenades voor 100-jarigen, een jubileum kerkdienst in de Jacobikerk, concert in de Efteling en een buitenlandse concertreis naar Riga in Letland. De commissie werd gevormd door een aantal leden en een bestuurslid. De commissie bracht elke activiteit onder in een aparte commissie zodat de taken door veel leden worden gedragen. Deze commissie is nu alweer bezig met de voorbereidingen voor 2025.